آگهی مزایده دام و ضایعات آهن

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

آگهی مزایده عمومی  

 

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۲۰ رأس تلیسه آبستن زیر ۷ ماه ، حدود ۱۵رأس گاو غیرآبستن کشتارگاهی، ،حدود ۵ رأس تلیسه فری مارتین کشتارگاهی و حدود ۱۰ تن ضایعات آهن  در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان  مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز روئیت دامها و دریافت اعلام شرایط و اسناد مزایده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .

۱ : درصورت عدم موفقیت درمزایده کتبی با تشخیص کمیسیون معاملات مزایده بصورت حراج ادامه خواهد یافت

۲ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳: میزان سپرده شرکت درمزایده دام مولد به ازاء هرراس دام حداقل معادل ۷ %  وگوساله نر حداقل ۱۰ % می باشد

۴: هزینه آگهی وانجام کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

 تلفن همراه:  ۰۹۱۴۰۸۳۸۵۰۳- ۰۹۱۷۳۴۱۳۹۷۴                                         

تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶

فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵  

 

 

لینک مزایده