آگهی مزایده دام و فروش یک دستگاه لودر

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

آگهی مزایده عمومی  

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش یک دستگاه لودر هپکو مدل  HWL65 و تعدادی دام مازاد شامل تعداد حدود ۱۵رأس گوساله نرشیرخوار ، تعداد حدود ۱۳۱ رأس گوساله نرقطع شیر ، تعداد حدود  ۱۰ رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تعداد حدود ۱۰ رأس گاو آبستن شیری (پایه ۳ ماه آبستن ) و تعداد حدود ۶۰ رأس تلیسه آبستن (پایه ۳ ماه آبستن )و تعداد حدود ۵ رأس تلیسه غیرآبستن در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید یک دستگاه لودر ،دیدن دامها و دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده یک دستگاه لودر و دام ها در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .

۱-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی یک دستگاه لودر و مزایده دام ها تا ساعت ۱۱صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ می باشد.

۲ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده طبق فرم شرایط می باشد.

۴: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده  می باشد.

تلفن همراه:  ۰۹۱۷۶۱۸۷۷۶۸

تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶

فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱

اسناد مزایده

فرم پیشنهاد قیمت فرم پیشنهاد قیمت لودر        –  خرداد ماه- فرم پیشنهاد قیمت مزایده دام – خرداد ماه- فرم پیشنهاد قیمت مزایده دام