آگهی مزایده فروش دام و مناقصه تامین پیمانکار نیروی انسانی

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

آگهی مزایده ومناقصه عمومی
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۱۰۰رأس گوساله نرشیرخوار ، حدود ۲۲رأس گوساله نرقطع شیر ،حدود ۱۵ رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۱۰ رأس گاو آبستن (پایه ۳ ماه آبستن ) وحدود ۳۰ رأس تلیسه آبستن داشتی (پایه ۳ ماه آبستن ) و همچنین برگزاری مناقصه عمومی (نوبت اول) انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات دامپروری و کارهای متفرقه در روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۷/۲۵اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان خرید دام و پیمانکاران که در زمینه تامین نیروی انسانی دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ مراجعه نموده و سپس نسبت به بازدید از دامها و محل انجام پیمانکاری نیروی انسانی ونیز دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده و مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها و مناقصه پیمانکار تأمین نیروی انسانی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .
۱- از تاریخ درج آگهی مناقصه نیروی انسانی در روزنامه جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه (نوبت اول)به آدرس فوق مراجعه نموده و یا با شماره تماس ۰۹۱۳۵۱۰۱۸۸۹ در ساعات اداری تماس حاصل نمایند .آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت و اخذ رسید تا ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۱/۰۷/۲۴می باشد . به پیشنهادات دریافتی خارج از موعد مقرر، مشروط ، مخدوش ، مبهم ، ناقص و پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در اسناد اختلاف داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده، دام ها تا ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ می باشد.

۳- اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ومناقصه تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
۴: میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده ومناقصه طبق فرم شرایط می باشد.
۵: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده و مناقصه می باشد.
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۱۸۷۷۶۸
تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶
فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱

دانلود اسناد مزایده:

فرم پیشنهاد مزایده دام مهر ماه ۱۴۰۱ فرم پیشنهاد قیمت مزایده دام