آگهی مزایده فروش دام

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۵۲رأس گوساله نر قطع شیر ، حدود ۴۹رأس گوساله نر شیر خوار، حدود ۲۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ،حدود ۴۰ رأس تلیسه آبستن داشتی زیر ۷ ماه با (پایه ۴ ماه آبستن) و حدود ۱۰ رأس گاو آبستن داشتی با پایه ۳ ماه آبستن در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دریافت اعلام شرایط، اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .
۱ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
۲: میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده طبق فرم شرایط می باشد.
۳: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۸۳۸۵۰۳- ۰۹۱۷۱۳۰۶۷۲۱
تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶
فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵