آگهی مزایده فروش دام مازاد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

  بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۷۰ رأس گوساله نر شیرخوار، تعداد حدود ۴۳ رأس گوساله نر قطع شیر ، تعداد حدود ۳۰ رأس گاو آبستن داشتی (شکم ۱) و تعداد حدود ۱۰رأس گاوغیر آبستن کشتارگاهی را از طریق مزایده حضوری وکتبی اقدام نماید، علاقه مندان می توانند روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تا ساعت ۱۱ صبح به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه نمایند ، ضمناً جلسه مزایده بصورت همزمان در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد و مزایده دام ها با شرایط مزایده در برگه اسناد اعلام می گردد.
تلفن همراه:۰۹۱۷۳۴۱۳۹۷۴،۰۹۱۷۱۴۳۴۴۶۲
تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶
فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵