آگهی مزایده ومناقصه حمل شیرخام

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

   آگهی مزایده ومناقصه  عمومی

 بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده (مذاکره ای) فروش تعداد حدود ۳۰ رأس تلیسه آبستن زیر ۷ ماه با (پایه ۳ ماه آبستن) و خرید حدود ۱۶۰ عدد تشک فری استال  و همچنین برگزاری مناقصه حمل شیر خام نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دریافت اعلام شرایط، اسناد مزایده ومناقصه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مناقصه حمل شیرخام در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۱ صبح و مناقصه خرید تشک فری استال در روز دوشنبه ساعت  ۱۲ ظهر و مزایده (مذاکره ای) فروش دام به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ ۰۴۰۰/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۳ بعد از ظهر در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .

  • مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مناقصه حمل شیر خام و خرید تشک فری استال تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ می باشد.

۲ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ومناقصه تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده  ومناقصه طبق فرم شرایط می باشد.

۴: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده  ومناقصه می باشد.

 تلفن همراه:  ۰۹۳۶۰۰۰۲۴۶۴                                         

تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶

فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵  

 اسناد پیشنهاد قیمت مزایده

اسناد پیشنهاد قیمت مناقصه

اسناد پیشنهاد قیمت مناقصه فرم الف