آگهی مزایده ومناقصه عمومی

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

  بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۵۰رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۴ ماه آبستن) ، حدود ۱۰رأس گاو آبستن شیری داشتی(پایه ۳ ماه آبستن) ، حدود ۱۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ،حدود ۲۰ رأس گوساله نر قطع شیر، حدود ۸۰  رأس گوساله نر شیر خوار ، و همچنین برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل ۱ دستگاه موتور کمپرسور dwm آلمانی ،۱ دستگاه فیلر۴۵۰ خطی نازلی، ۱ دستگاه کمپرسورگرید آمریکایی ، ۱ دستگاه فیلر ۴۵۰ جهت بسته بندی و ۱ دستگاه موتور کمپرسور خورجینی  و مناقصه مذاکره ای خرید ۱۸۰ عدد تشک فری استال در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دریافت اعلام شرایط، اسناد مزایده ومناقصه تا تاریخ۱۴۰۰/۰۶/۱۴اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۲ ظهر و مناقصه خرید تشک فری استال در روز دوشنبه ساعت  ۱۱ صبح و مزایده فروش دستگاه های لبنی به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۳ بعد از ظهر در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .

  • مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی خرید تشک فری استال تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ می باشد.

۲ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ومناقصه تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده  ومناقصه طبق فرم شرایط می باشد.

۴: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده  ومناقصه می باشد.

تلفن همراه:  ۰۹۳۶۰۰۰۲۴۶۴

تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶

فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵