آگهی مزایده ومناقصه عمومی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

آگهی مزایده ومناقصه عمومی  

 

  1. بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۳۵ رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۳ ماه آبستن) ، حدود ۷ رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود ۲۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۱۲۰ رأس گوساله نر شیر خوار و حدود ۵۳ رأس گوساله نر قطع شیر و نیز برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل ۱ دستگاه موتور کمپرسور dwm آلمانی ،۱ دستگاه فیلر۴۵۰ خطی نازلی، ۱ دستگاه کمپرسورگرید آمریکایی ، ۱ دستگاه فیلر ۴۵۰ جهت بسته بندی و ۱ دستگاه موتور کمپرسور خورجینی  و همچنین نسبت به برگزاری مناقصه کتبی خرید یک دستگاه تراکتور۳۹۹ جفت محور ۶ سیلندر و یک دستگاه فیدر خوراکریز ۱۲ یا ۱۳مترمکعبی افقی (سیستم هیدرولیک،درب تخلیه،سیستم وزنکشی دقیق،مشخصات فنی استانداردو… )در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دستگاه های لبنی و دریافت اعلام شرایط، اسناد مزایده و مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده ومناقصه به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .
  2. ۱ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ومناقصه تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
  3. ۲: میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده و مناقصه طبق فرم شرایط می باشد.
  4. ۳: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
  5.  تلفن همراه:  ۰۹۱۴۰۸۳۸۵۰۳- ۰۹۱۷۱۳۰۶۷۲۱                                         
  6. تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶
  7. فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵