اگهی مزایده دام ودستگاه های لبنی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۴۰ رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۴ ماه آبستن) ، حدود ۸ رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود ۱۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۱۲۰ رأس گوساله نر شیر خوار و حدود ۲۰ رأس گوساله نر قطع شیر و همچنین برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل ۱ دستگاه موتور کمپرسور dwm آلمانی ،۱ دستگاه فیلر۴۵۰ خطی نازلی، ۱ دستگاه کمپرسورگرید آمریکایی ، ۱ دستگاه فیلر ۴۵۰ جهت بسته بندی و ۱ دستگاه موتور کمپرسور خورجینی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دستگاه های لبنی و دریافت اعلام شرایط و اسناد مزایده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده به صورت کتبی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .

۱ : درصورت عدم موفقیت درمزایده کتبی با تشخیص کمیسیون معاملات مزایده بصورت حراج ادامه خواهد یافت

۲ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳: میزان سپرده شرکت درمزایده دام مولد به ازاء هرراس دام حداقل معادل ۷ %  وگوساله نر حداقل ۱۰ % می باشد

۴: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

 تلفن همراه:  ۰۹۱۴۰۸۳۸۵۰۳- ۰۹۱۷۱۳۰۶۷۲۱                                          

تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶

فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵