بازدید دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج از شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۷  از شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج بازدید بعمل آوردند.