تودیع ومعارفه مدیر واحد شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

  1. به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی  ودامپروری یاسوج ، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ جلسه تودیع آقای اباذرزلفی و معارفه  آقای محمدرضا احسنی در شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج  برگزار شد. در این مراسم مدیر عامل وسایر کارشناسان شرکت حضور داشتند، سپس طی حکمی آقای محمد رضا احسنی به عنوان مدیر واحد جدید شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج منصوب ومعرفی واز خدمات آقای اباذر زلفی مدیر قبلی شرکت تشکر وقدردانی به عمل آورده شد.