مزایده دام

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

 

آگهی مزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل ۱- گاو غیرآبستن کشتارگاهی ۲- گاو آبستن داشتی (پایه سه ماه) ۳ – گوساله نر شیرخوار پایه ۱۵ روزه ۴- گوساله نر قطع شیر پایه۱۰۰گیلوگرم ۵- تلیسه آبستن (پایه سه ماه) ۶- گوساله نر آمیخته قطع شیر پایه ۱۰۰ کیلوگرم ۷- گوساله ماده آمیخته قطع شیر پایه ۱۰۰ کیلوگرم در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد ، مدارک شرایط و نیز کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir مراجعه و همچنین نسبت به بازدید از دامها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها رأس ساعت ۱۱ صبح در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد ۱-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده دام ها تا ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ می باشد. ۲: سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد. ۳: میزان سپرده دریافتی جهت شرکت در مزایده طبق فرم شرایط می باشد. ۴: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد. تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۶۱۷۸ تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶ فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱