مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

الف: مشخصات کلی کمیته حسابرسی

 

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تاریخ تشکیل:۱۳۹۸/۰۱/۰۱       تعداد اعضاء: نفر۳
       
نام و نام خانوادگی تصویر سمت عضو موظف هیأت مدیره عضو مالی  رشته تحصیلی  آخرین  مدرک تاریخ عضویت
اهم سوابق / مدت زمان فعالیت
       
امیر محمد شفیعی رئیس کمیته بله خیر زراعت کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ دارای مدرک کارشناسی ارشد با بیش از ۱۶ سال سابقه کار به عنوان مدیر عامل وعضوموظف هیأت مدیره شرکت می باشد.

سعید ریاحی سامانی عضو کمیته خیر بله حسابداری کارشناسی ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ دارای مدرک لیسانس حسابداری با بیش از ۱۸ سال سابقه کار به عنوان مدیر مالی شرکت می باشد.

صاحب ضامنی دبیر کمیته خیر بله حسابداری کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۰۱/۰۱  دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری وپنج سال سابقه در کارشناسی مالی ، کارشناس بودجه و دو سال سابقه حسابرسی داخلی

 

ب- مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

 

نام و نام خانوادگی تصویر سمت رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصلی تاریخ انتصاب اهم سوابق / مدت زمان فعالیت
صاحب ضامنی

.

مدیر حسابرسی داخلی حسابداری کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۰۱/۰۱  دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری وپنج سال سابقه در کارشناسی مالی و کارشناس بودجه و دو سال سابقه حسابرسی داخلی