پروژها

تصفیه خانه شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج

در دورانی که ما زندگی می کنیم، جامعه بشری دچار بحران زیست محیطی شده است و رابطه انسان و طبیعت از آغازخلقت تاکنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده و تهدیدآمیز نبوده است. افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. حفظ محیط زیست از آلودگی ها یکی از مهمترین اولویت های انسان ها، سازمان های بین المللی ، دولت ها و شرکت ها است. بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج زیر مجموعه شرکت هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس در راستای رسالت خود همواره بر حفظ ارزش های محیط زیست و  همسویی با صنایع پاک اهتمام ورزیده و در همین راستا یکی از بهترین نوع تصفیه خانه های فاضلاب از نوع EAAS[۱] (لجن فعال با هوادهی گسترده) را تاسیس نموده و در جهت توسعه و تجهیز آن گام های موثرتری برداشته است. به طور کلی مهمترین اهداف احداث تصفیه فاصلاب بهداشتی در این شرکت شامل تامین و ایجاد شرایط بهداشتی مناسب برای زندگی مردم، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده فاضلاب است . عمده روش های تصفیه فاضلاب در شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج به شرح زیر می باشد:

[۱] EXTENDED AERATION ACTIVATED SLUDGE

۱-تصفیه فیزیکی

یکی از تکنیک های اصلی تصفیه فاضلاب فیزیکی شامل لای گیری یا ته نشینی است که فرایند تعلیق ذرات نامحلول / سنگین از فاضلاب است. هنگامی که ماده نامحلول ته نشین می‌شود  آن گاه می توان آب خالص را جداسازی کرد. هیچ ماده شیمیایی در این پروسه دخیل نیست. ۵ حوضچه عملیات آبگیری از خروجی تصفیه خانه را بر عهده دارند. طراحی منحصر به فرد این حوضچه ها به گونه ای مهندسی شده است که خروجی فاضلاب بعد از ورد به اولین حوضچه حجم وسیعی از جامدات معلق خود را از دست داده و وارد حوضچه های بعدی می‌شود. در دو حوضچه پایانی نوعی خاص از فیلتر شنی دست ساز آخرین رسوبات و جامدات معلق را در خود می گیرد و آبی عاری از هر نوع ذرات فیزیکی را در اختیار واحد بی هوازی تصفیه خانه قرار می دهد. تا این مرحله تمام پارامتر ها از قبیل TSS،TDS ، BOD ،COD و دیگر پارامتر ها به خوبی تحت کنترل قرار می گیرند. به منظور حصول استانداردهای زیست محیطی مرحله ی دیگری با ویژگی های خاص به نام علمی لجن فعال با هوادهی گسترده  آغاز می شود.

۲- تصفیه بیولوژیکی

در روش های تصفیه بیولوژیکی حذف آلاینده ها از طریق فعالیتهای بیولوژیکی صورت می پذیرد. روش تصفیه بیولوژیکی بر مبنای رشد دادن میکروارگانیسم ها در محیط فاضلاب قرار دارد. ترکیبات آلی و نیتروژن دار موجود در فاضلاب به عنوان مواد مغذی برای رشد سریع میکروبی در شرایط هوازی و بی هوازی مصرف می شوند.

در بخش مقدماتی (ته نشینی اولیه) تصفیه خانه، تشکیل و تجمع لایه کف و کف آب که در تصفیه بی هوازی فاضلاب معمول است وجود ندارد زیرا در جداسازی فیزیکی، تصفیه بی هوازی به خوبی صورت گرفته است. در مقایسه با دو فرایند هوازی و بی هوازی کارایی روش هوازی در کاهش میزان COD قابل قبول تر است. هوادهی یک روش مکانیکی جهت حل کردن هوا در آب به شمار می‌رود. این مهم با افزایش سطح تماس بین آب و هوا بدست می‌آید. هوادهی ، معمولاً به عنوان اولین مرحله در تصفیه خانه استفاده می‌شود. در این مخزن دو نوع هوادهی سطحی و عمقی بر اساس زمان ماند صورت می گیرد.

هوادهی سطحی :

در هوادهی سطحی انتقال اکسیژن از طریق سطحی که از پاشیده شدن حجم زیادی مایع در بالای سطح مخزن هوادهی و بواسطه گردابی شدن، انجام می گیرد. مقدار اکسیژن انتقال یافته در سطح مایع ، تابعی از مقدار توان است و سرعت کلی  انتقال اکسیژن معمولا با افزایش توان زیاد می شود.

 

هوادهی عمقی:

دمیدن هوا به درون فاضلاب با کمک بلوئر (دمنده) یا کمپرسور و توسط لوله‌های تحت فشار انجام می‌گیرد که به این عمل هوادهی عمقی می‌گویند. تجهیزات اصلی مورد استفاده در هوارسانی به فاضلاب در این روش شامل سیستم توزیع هوا، انتقال هوا، دمنده ‎های هوا حباب‌های هوا توسط دیفیوزر های حباب لوله ای ماسوله دار می‌باشند. در این روش هوادهی، هوای فشرده شده توسط دمنده با فشار زیاد از طریق لوله‌های رابط دیفیوزر تقریبا از ۳۰ سانتیمتری کف حوض هوادهی به درون فاضلاب تزریق می‌گردد. سپس حباب‌های ریز هوا در تماس با فاضلاب مسیر خود را به سمت سطح مایع طی می‌نمایند و در مسیر خود و در تماس با فاضلاب قسمتی از اکسیژن هوا در مایع حل می گردد و از این طریق نیاز میکرو ارگانیسم‌ها را به اکسیژن تأمین می‌نماید.

مخزن مخلوط لجن:

مخلوط لجن مازاد به مخزن ته نشینی تخلیه شده و لایه ی شناور تصفیه شده ی رویی برای انجام تصفیه تکمیلی قبل از تخلیه به مرحله ی بعدی تصفیه جاری می شود . قسمتی از لجن های ته نشین شده به ابتدای فرآیند هوادهی جهت افزایش راندمان تجزیه بیولوژیکی فاضلاب ورودی به تانک برگردانده می شود. این بخش از فلاک، لجن فعال برگشتی (R.A.S) نامیده می شود.

۳- تصفیه شیمیایی

مخزن آهک:

آهک بهترین منعقد کننده به منظور حذف یون های فلزی موجود در آب، از جمله فسفر و منیزیم است. امروزه به علت بازده موثر آهک در کنترل ماده مورد نیاز اکسیژن زیست شیمیایی و جامدات موجود در فاضلاب که معلق هستند، در روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب، این ماده جایگاه مهمی دارد. علت دیگر کاربرد وسیع این ماده در صنعت تصفیه آب و فاضلاب، خاصیت قلیایی ذاتی آن بوده که اسیدیته فاضلاب را تنظیم می کند. هم چنین این ماده نسبت به سایر مواد شیمیایی که همین کاربرد را دارند، ارزان قیمت است. طی عمل تصفیه فاضلاب به وسیله این ماده شیمیایی، آب قسمت های مختلف مثل زلال سازها به طور مداوم بررسی می شود تا PH آب برابر ۷ بوده و آهک توانسته باشد فسفر و دیگر آلاینده ها را کاملا حذف کند.

مخزن سولفات آلومینیوم یا زاج سفید:

یکی از مهمترین کاربردهای سولفات آلومینیم یا زاج سفید در تصفیه آب است. هنگامی که به آب اضافه می شود، ناخالصی های میکروسکوپی و گرد و غبار که سبب کدر شدن آب می‌شود را به ذرات بزرگتر تبدیل می‌کند که سپس این توده های ناخالصی ته نشین می‌شود. بهترین دامنه pH برای آلوم در حدود ۵/۵ -۸/۶ است. در صورتی که در تنظیم PH اختلالی ایجاد شود ذرات به خوبی ته نشین نمی شوند و این امر باعث افزایش کدورت آب خروجی می شود.

مخزن کلر زنی

کلر یک اکسنده بسیار قوی است که می تواند بسیاری از پاتوژن های را از بین ببرد. همچنین از کلر به عنوان کنترل کننده رشد جلبک نیز استفاده می شود. یکی از ویژگی های بارز کلر در منابع آب این است که به عنوان یک محافظ، سلامت آب را تا منبع مصرف تضمین می کند یعنی دارای پایداری بالا می باشد. در این سیستم به منظور حذف تمام موارد بیولوژیکی و عوامل پاتوژنی روزانه یک کیلو گرم کلر بعد از حل کردن در منبع تعیبه شده به آب خروجی اضافه می شود و عملیات رها سازی صورت می گیرد.

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج آمادگی های لازم جهت استفاده از پساب حاصله برای استفاده در بخش کشاورزی منطقه در روستا های همجوار شرکت به منظور افزایش حاصلخیزی و بالابردن مواد آلی خاک (با توجه به نوع پساب) و همچنین افزایش عملکرد و راندمان محصولات را دارد. استفاده از این پساب ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی می تواند حرکت مثبت در جهت رسیدن به سمت کشاورزی پایدار و تولید محصولات سالم و پاک باشد.