بایگانی "خرداد, ۱۴۰۱"

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از شرکت دامپروری یاسوج

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از شرکت دامپروری یاسوج

    بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از شرکت دامپروری یاسوج جناب آقای مهندس فتاح ریاست محترم بنیاد مستضعفان از شرکت دامپروری یاسوج بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت دامپروری یاسوج جناب آقای مهندس فتاح ریاست محترم بنیاد مستضعفان به همراه جمعی از مدیران و معاونین ایشان روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ از شرکت دامپروری یاسوج […]