آگهی مزایده دام (گاو و گوساله)

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

آگهی مزایده عمومی

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل تعداد حدود ۲۷رأس گوساله نرشیرخوار ، تعداد ۳۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تعداد حدود ۱۰ رأس گاو آبستن شیری (پایه ۳ ماه آبستن )، تعداد ۱رأس گوساله نر دو رگ (۹-۳ ماه ) ،تعداد ۱ رأس گوساله نر دو رگ زیر ۳ ماه، تعداد ۱رأس گوساله ماده دو رگ زیر۳ ماه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت دامها و دریافت اعلام شرایط اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده دام ها در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .
۱-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده دام ها تا ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ می باشد.
۲ : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
۳: میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده طبق فرم شرایط می باشد.
۴: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۱۸۷۷۶۸
تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶
فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱

اسناد مزایده:

فرم پیشنهاد قیمت مزایده دام فر م پیشنهاد قیمت مزایده دام