مزایده ها و مناقصات

آگهی مزایده ومناقصه

آگهی مزایده ومناقصه

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی واگذاری حمل، تخلیه و تحویل شیر خام تولیدی خود از محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج  واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد ، یاسوج کیلومتر ۳۵ جاده اصفهان روبروی پمپ بنزین بشار به کارخانه های شیر(مقاصد پیش بینی شده ) به وسیله […]

آگهی مناقصه ومزایده عمومی  

آگهی مناقصه ومزایده عمومی  

آگهی مناقصه ومزایده عمومی   بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی واگذاری حمل، تخلیه و تحویل شیر خام تولیدی خود ، از محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج  واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، یاسوج کیلومتر ۳۵ جاده اصفهان روبروی پمپ بنزین بشار به کارخانه های شیر(مقاصد پیش […]

آگهی مزایده دام و فروش یک دستگاه لودر

آگهی مزایده دام و فروش یک دستگاه لودر

آگهی مزایده عمومی   بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش یک دستگاه لودر هپکو مدل  HWL65 و تعدادی دام مازاد شامل تعداد حدود ۱۵رأس گوساله نرشیرخوار ، تعداد حدود ۱۳۱ رأس گوساله نرقطع شیر ، تعداد حدود  ۱۰ رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تعداد حدود […]

آگهی مزایده دام

آگهی مزایده دام

آگهی مزایده عمومی  دام ویک دستگاه لودر  بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش یک دستگاه لودر هپکو مدل  HWL65 و تعدادی دام مازاد شامل تعداد حدود ۳۵رأس گوساله نرشیرخوار ، تعداد حدود ۱۱۸ رأس گوساله نرقطع شیر ، تعداد حدود  ۸ رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی […]