مزایده ها و مناقصات

آگهی مزایده ومناقصه عمومی

آگهی مزایده ومناقصه عمومی

  بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۵۰رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۴ ماه آبستن) ، حدود ۱۰رأس گاو آبستن شیری داشتی(پایه ۳ ماه آبستن) ، حدود ۱۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ،حدود ۲۰ رأس گوساله نر قطع شیر، حدود ۸۰  رأس […]

آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده  ومناقصه عمومی    بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۵۰رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۳ ماه آبستن) ،حدود ۵۰  رأس گوساله نر شیر خوار و همچنین برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل ۱ دستگاه موتور کمپرسور dwm […]

آگهی مزایده ومناقصه حمل شیرخام

آگهی مزایده ومناقصه حمل شیرخام

   آگهی مزایده ومناقصه  عمومی  بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده (مذاکره ای) فروش تعداد حدود ۳۰ رأس تلیسه آبستن زیر ۷ ماه با (پایه ۳ ماه آبستن) و خرید حدود ۱۶۰ عدد تشک فری استال  و همچنین برگزاری مناقصه حمل شیر خام نوبت دوم در روز دوشنبه […]